Fact Sheet

CzechTourism každoročně vydává informační dokument – Fact Sheet, který obsahuje souhrnné informace o cestovním ruchu za uplynulý rok, různé statistiky a metriky sledující činnost agentury a jiné významné ukazatele.