Zdroje dat

Nenalezli jste na Tourdatech dostatek statistických dat anebo informací o cestovním ruchu? Pak zkuste námi níže doporučené zdroje domácích, zahraničních či mezinárodních organizací zabývajících se mimo jiné také cestovním ruchem.

Domácí statistiky:

Český Statistický Úřad (ČSÚ)

Sekce cestovní ruch veřejné databáze ČSÚ se zabývá statistikami získanými z hromadných ubytovacích zařízení (dále jen HUZ) a satelitním účtem cestovního ruchu (dále jen TSA).

Statistiky hromadných ubytovacích zařízení zahrnují následující data:

Tabulky satelitního účtu cestovního ruchu se věnují následujícím tématům

 • Spotřeba (výdaje) podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků v ČR
 • Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v ČR
 • Počet cest a přenocování podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků v ČR
 • Zaměstnanost v cestovním ruchu

Česká Národní Banka (ČNB)

Na webových stránkách České národní banky naleznete například:

 • Statistiku platební bilance včetně cestovního ruchu
 • Aktuální měnové kurzy
 • Tiskové zprávy a články o cestovním ruchu
  Tiskové zprávy a články ČNB rozebírají například následující témata: význam cestovního ruchu, makroekonomický pohled na cestovní ruch, COVID-19 vs. letecká doprava, úpadek cestovní kanceláře
  a řešení úpadku insolvenčním soudem, apod.

Návštěvnost turistických informačních center (TIC)

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center – http://www.aticcr.cz/. Asociace je administrátorem certifikace Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. V analýze naleznete návštěvnost certifikovaných turistických informačních center.

Zahraniční statistiky:

TourMIS

TourMIS je marketingový informační systém poskytující statistická data cestovního ruchu zemí Evropské
Unie. Tento portál je financován Evropskou komisí a Rakouskou národní centrálou cestovního ruchu
(Austrian National Tourist Office), tudíž jsou zde k nalezení podrobnější statistická data pro Rakousko
než pro státy EU.

Na TourMIS naleznete například statistická data následující tématiky:

 • Návštěvnost HUZ v zemích EU
 • Počet přenocování v HUZ v zemích EU
 • Sezonalitu cestovního ruchu v jednotlivých zemí
 • Návštěvnost turistických cílů (zejména Rakouska)

Statistiky mezinárodních organizací:

Worldbank