Návštěvnost HUZ 2016 – 2018

Data o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) pochází z plošného šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato sestava zobrazuje v podrobném členění data za roky 2016 – 2018. Data nezahrnují účastníky cestovního ruchu, kteří se ubytovali jinde, než v hromadném ubytovacím zařízení a jednodenní návštěvníky.

Metodika sběru dat