Pro školy

Agentura Czechtourism prostřednictví Institutu turismu realizuje vzdělávání pro současné i budoucí pracovníky v turismu. Pro ty jsou připraveny workshopy, školení nebo přednášky. Současně zveřejňujeme témata kvalifikačních prací a možnosti spolupráce s ostatními DMO. V této sekci naleznete všechny informace, které jsou určeny pro kantory a studující středních nebo vysokých škol. 

Soutěže pro studenty

Soutěž Marketér roku Junior – Mladý delfín

Soutěž Marketér roku JUNIOR (dosud Mladý delfín) dává příležitost studentům marketingu a marketingových komunikací předložit projekt na téma, které je v daném roce aktuální. Součástí soutěže Marketér roku se studentská soutěž stala v roce 2012. V zadání je vždy určeno téma pro zpracování komunikační strategie, které obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení, rozpočtu a harmonogramu. Studentské práce je možné přihlašovat od prosince do konce března. V minulých ročnících byla témata soutěže zaměřena např. na zpracování marketingové strategie města, ve kterém studují, jak komunikovat Českou republiku v zahraničí a naopak jak úspěšně komunikovat EU v České republice, komunikace značky Made in Czechia i jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu, či jak úspěšně komunikovat školu, na které studují.

Tématem ročníku soutěže Mladý delfín 2023 Jak úspěšně komunikovat regionální produkt (výrobek, službu, turistickou oblast, lokální značku) na tuzemském trhu.

Více informací na Česká marketingová společnost.

Prezentace a workshopy 

Agentura CzechTourism nabízí v rámci svého poslání strukturované prezentace o vlastní činnosti, které mohou využít jak školy a jiné vzdělávací organizace, tak komerční subjekty a další instituce z oblasti cestovního ruchu, státní správy a diplomacie. 

Obsah prezentací

  • Aktivity agentury CzechTourism (koordinace stěžejních činností a pilíře turismu v Česku). 
  • Strategie prezentace Česka na domácím i zahraničním trhu (strategie agentury, strategie destinace Česká republika). 
  • Práce s daty v systému tourdata.cz (datová podpora turismu ve formě analýz, reportů, trackingů a trendů). 
  • Další témata dle poptávky. 

Forma prezentací

  • Přednáška + diskuse, 
  • Lektoři: specialisté z agentury CzechTourism, 
  • Jazyk: česky, anglicky, 
  • Délka: min. 45 minut, 
  • Limit zúčastněných: standardně 25 osob v budově agentury, lze navýšit v závislosti na kapacitách přednáškových místností, 
  • Průběh: online nebo prezenčně v prostorách agentury (Štěpánská 15, Praha 2) 

Ceny prezentací (standardně cca 45 minut)

Tuzemské veřejné střední, vysoké a vyšší odborné školy se zaměřením na cestovní ruch či hotelnictví bezplatně 
Ostatní školy a vzdělávací organizace – přednáška v ČJ 1 500 Kč 
Ostatní školy a vzdělávací organizace – přednáška v AJ 2 500 Kč 
Komerční subjekty
(cestovní kanceláře a agentury, případně další instituce a organizace z oblasti cestovního ruchu, státní správy a diplomacie, jejichž hlavní náplní činnosti není vzdělávání) 
2 500 Kč 
Speciální prezentace na zadané téma (AJ/ČJ) Individuální kalkulace 

V případě zájmu, vyplňte prosím kontaktní formulář a zašlete jej nejpozději 3 týdny před plánovanou návštěvou/prezentací na institut@czechtourism.cz.

Workshopy 

Agentura CzechTourism nabízí také vzdělávání formou workshopu. Tématem mohou být práce s portálem tourdata.cz, marketingový výzkum nebo jiná agenda agentury CzechTourism dle domluvy. 

Cena workshopů odvozena od náročnosti na přípravu, od 4 000 Kč / hodina

V případě zájmu o workshop nás kontaktujte na institut@czechtourism.cz.

Témata závěrečných prací 

V této sekci naleznete vypsaná témata k závěrečným pracím, seminárním pracím, nebo projektům s kontaktem na kontaktní osobu, která má o dané téma zájem. 

Aktuální témata naleznete zde. 

TÉMATA PRACÍ

Studentské stáže 

Agentura zprostředkovává kontakt a nabídku studentských stáží pro své partnery. Organizace a průběh stáže si dále zájemci domlouvají individuálně. 

AKTUÁLNÍ SEZNAM STÁŽÍ 2023/24

Vzdělávání – vypsaná školení, přednášky 

Agentura realizuje školení pro odborníky z praxe, která jsou přístupná i pro studující a pedagogy. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ

Ostatní nabídky a projekty a spolupráce 

Institut turismu je otevřen novým projektovým výzvám a spolupráci s partnery z regionů i škol. V případě zájmu zašlete konkrétní dotaz na insitut@czechtourism.cz