Příjezdy do HUZ v krajích 2012 – 2019

Sestava ve formě kartogramů zobrazuje vývoj regionální distribuce příjezdů turistů do HUZ podle zvoleného trhu.