Příjezdy do HUZ v krajích AKTUALIZOVÁNO

Sestava ve formě kartogramů zobrazuje vývoj regionální distribuce příjezdů turistů do HUZ podle zvoleného trhu.