Interaktivní country report 2023 Q

Report zobrazuje statistiky příjezdů zahraničních turistů vybrané země do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2023.

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku. Data vydaná za rok 2023 budou revidována v květnu 2024.