Interaktivní country report 2024 Q

Report zobrazuje statistiky příjezdů zahraničních turistů vybrané země do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2024.

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku.