Švédsko 2019

Díky pandemii, která v 2020 postila celý svět, plánují Švédové v roce 2021 výrazně méně cest do zahraničí. V předchozích letech uskutečnili Švédové v průměru 3 zahraničí cesty ročně. V roce 2021 plánují Švédové cestovat do zahraničí v průměru 1,7krát. Především díky pandemii váhají Švédové nejvíce u cestování leteckou a autobusovou dopravou. Nejdůležitějším faktorem při výběru dovolené hraje bezpečnost a jasná cestovní pravidla při vstupu a odjezdu z destinace.

Švédové nejvíce rezervují své cesty na stránkách aerolinií a na rezervačních platformách hotelových poskytovatelů jako např.: booking, norwegian.com, sas.se, apod. V kontextu pandemie došlo k znatelnému poklesu rezervací na stránkách tour-operátorů. Zdrojem inspirace jsou i nadále webové portály destinací, portály o cestování a domovské stránky tour-operátorů. Nejvíce však roste podíl sociálních médiích jako jednoho z hlavních zdrojů inspirace. Do určité míry lze obdobný trend sledovat také u filmů a televizních seriálů.

Švédové si z úspěšné dovolené chtějí přivést především zážitek z dobrého jídla a pití, důležitou motivací při cestování je pak také „touha“ po novém zážitku. Pocit „chci se tam znovu vrátit“ v průběhu posledních let postupně slábne, zatím co emoce jako „nádherná příroda“ a „čas strávený s rodinou“ se dostává stále více do popředí. Pravděpodobně je to známka toho, že se méně vrací na stejná místa, a že jsou nyní, více než dříve ovlivněni debatou o klimatu a stále častěji se orientují na přírodní zážitky, což také dokládají nejnovější průzkumy. Nejčastěji cestují Švédové za „sluncem a pláží“, poté následují citybreakové dovolené.

Česká republika je pro švédské turisty velmi atraktivní destinací s dobrou reputací bezpečné země, která je dobře dostupná jak logisticky, tak ekonomicky. Do ČR jezdí turisté ze Švédska především na prodloužené víkendy do Prahy a jsou vyznavači tzv. „slow tourism“. Nejvyhledávanější destinací v rámci České republiky je tedy Praha, kam směřuje většina jejich příjezdů, nicméně v posledních letech lze sledovat zajímavý nárůst návštěvnosti regionů.  

Lucie Vallin, ředitelka zahraničního zastoupení Švédsko

2019_Svedsko

Country report ke stažení

Kontakty a odkazy

Kontakty na zahraniční zastoupení

Teritoriální informace