Ukrajina

Turisté z Ukrajiny se asi z poloviny ubytovávají v HUZ a to často spíše ve vyšších třídách ubytovacích zařízení. Ve srovnání s průměrem mají výrazně vyšší podíl prvonávštěvníků, návštěv příbuzných a známých, a také obchodních cest.  Častěji cestují sami. Informace o destinaci čerpají nejčastěji od příbuzných a známých a také z internetu. Typický ukrajinský turista se tedy profiluje jako klasický segment VFR či obchodní cestující, čímž se výrazně odlišuje od běžného obrazu zahraničního turisty.

CR_UA_2018

Country report ke stažení

HUZ report 2019

Kontakty a odkazy

Teritoriální informace