Využití pokojů v hotelech a penzionech 2019 – 2023 Q

Sestava znázorňuje vývoj „využití pokojů“ v letech 2019 – 2022 a měsíční vývoj v roce 2019 – 2023. V sestavě lze filtrovat podle jednotlivých krajů, měsíců anebo let.

Délka sestavy je 5 stran.

  • slide 1: Čisté využití pokojů – vývoj v letech
  • slide 2: Čisté využití pokojů – měsíční vývoj – možnost krajského srovnání
  • slide 3: Čisté využití pokojů – měsíční vývoj – volba 1 kraj
  • slide 4: Čisté využití pokojů – čtvrtletní vývoj
  • slide 5: Čisté využití pokojů – srovnání DMO

Vizuály obsahují i data za Českou republiku. Pro krajské srovnání, vylučte Českou republiku.

Je možné srovnávat jeden a více krajů s celorepublikovými hodnotami.