Dolní Morava

Report obsahuje statistiky sloužící k analýze cestovního ruchu na Dolní Moravě do 2Q 2023.

Zdroje dat:

  • Statistiky HUZ – Český statistický úřad (2023).
  • Údaje o obci – Statistická ročenka Pardubického kraje 2016-2022 (ČSÚ, 2023).
  • Místní poplatky – Ministerstvo financí (2023).
  • Hodnocení atrakcí a hotelů – stahování dat má na starosti společnost DataRhymes.
  • Google Trends (2023).

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku. Data vydaná za rok 2023 budou revidována v květnu 2024.