Hodnocení atrakcí a hotelů

Hodnocení atrakcí dle portálu TripAdvisor a hotelů dle Booking.

Reálná data stahovaná přímo z těchto portálů jsou převedená do uživatelsky přívětivého prostředí.

Hodnocení je sledováno od 1. dubna 2021. Stahování dat má na starosti společnost DataRhymes a probíhá každé čtvrtletí.