Intenzita cestovního ruchu 2021

Intenzita cestovního ruchu je poměr přenocování turistů na počet obyvatel dané lokality.

Jak interpretovat tento ukazatel?

  • Čím je ukazatel vyšší, tím je v dané lokalitě více přespávajících turistů na hlavu jednoho obyvatele.
  • Rostoucí index může být způsoben vyšším počtem přespávajících turistů, nižším počtem obyvatel a nebo kombinací obojího.

Z pohledu ČR by snahou měl být pomalu rostoucí index, kde je zapotřebí sledovat dílčí lokality, podporovat rozvoj v místech, kde je index nízký a přitom vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu. A naopak sledovat a ideálně předcházet bodu zvratu v přetížených lokalitách.