Interaktivní krajský report 2024 Q

Report obsahuje především statistiky o počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné době pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vybraného kraje České republiky za rok 2024. V reportu lze filtrovat podle kraje, typu cestovního ruchu (domácí a příjezdový), dále podle země (resp. státu), ze kterého turisté přijíždí. V reportu si lze také zvolit filtr pro jednotlivé měsíce nebo čtvrtletí.

Vývojové grafy znázorňují u předchozích let data za všechna čtyři čtvrtletí. V případě zájmu o zobrazení dat za všechny roky pouze pro první čtvrtletí, klidněte na příslušný filtr.

Report obsahuje následující data:

  • počet příjezdů v HUZ
  • meziroční změna počtu příjezdů 24/23
  • počet nocí strávených v HUZ
  • meziroční změna v počtu přenocování 24/23
  • průměrná doba pobytu (dny)
  • vývoj v letech  (vývoj počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu za posledních 6 let) 2016-2024
  • poměr DCR a PCR
  • top 10 zdrojových zemí podle příjezdů turistů do HUZ České republiky

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku.

PDF ke stažení