Lázeňská péče 2022

Report obsahuje údaje o lázeňské péči za rok 2022.

Zdroj dat: Statistiky ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky (2023).

Pro detailnější přehled doporučujeme statistické výstupy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR dostupné na uzis.cz.
Podrobné informace k metodice je možné najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.