Lázeňský cestovní ruch 2012 – 2022

Sestava obsahuje statistiky lázeňského cestovního ruchu v Česku za roky 2012 – 2022. V nabídce jsou následující ukazatele: Hosté, Přenocování a Průměrný počet přenocování v lázeňských zařízeních. Ukazatelé jsou dále rozděleny hosty celkem, na rezidenty a nerezidenty v lázeňských ubytovacích zařízeních. Nerezidenti jsou rozděleni podle zdrojových zemí a země uspořádány do regionů podle metodiky od WTTC. V poslední části sestavy je ukazatel počtu hostů v LUZ v prvních dvou čtvrtletích za období od roku 2012 do roku 2023.