Lázně očima hostů

Výsledky socioekonomického průzkumu mezi tuzemskými klienty českých lázní. Průzkum byl realizován ve spolupráci Institutu lázeňství a balneologie a Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Výsledky 2 dotazníkových šetření s celkem 3 056 respondenty, kteří se rekrutovali z řad stávajících i potenciálních hostů, byly rozpracovány do podoby série krátkých článků nazvané „Lázně očima hostů“. Články se věnují 4 oblastem, a to lázeňským zařízením, lázeňským místům, samotnému lázeňskému hostovi a lázeňskému pobytu.

Publikovány jsou na webových stránkách https://spadata.cz/lazne-ocima-hostu/, přičemž bonusový článek, který byl zasvěcen pouze Karlovarskému kraji, je uveřejněn zde.