Návštěvnost HUZ – podrobná data 2012 – 2024 Q

Data o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) pochází z plošného šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ). Data nezahrnují účastníky cestovního ruchu, kteří se ubytovali jinde, než v hromadném ubytovacím zařízení a jednodenní návštěvníky.

Tento interaktivní report připravila agentura CzechTourism ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Report obsahuje následující data:

 • počet příjezdů
 • počet přenocování
 • průměrná doba pobytu ve dnech
 • distribuce příjezdů v krajích
 • top 10 zemí podle počtu příjezdů
 • top 10 zemí podle počtu přenocování
 • vývoj počtu příjezdů, přenocování a průměrné doby pobytu turistů

Délka sestavy je 6 slidů:

 • slide 1: Základní přehled o příjezdech, přenocování a průměrné době pobytu v České republice.
 • slide 2: Regionální přehled
 • slide 3: Přehled podle země původu turistů
 • slide 4: Vývoj příjezdů turistů
 • slide 5: Vývoj přenocování turistů
 • slide 6: Vývoj průměrné doby pobytu (dny)

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku.


Metodika sběru dat

Interactive report in English HERE.