Domácí a zahraniční hosté HUZ dle krajů 2020

Report zahrnuje data Českého statistického úřadu o návštěvnosti domácích a zahraničních turistů v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v jednotlivých krajích České republiky.

V sestavě (slide 1) lze filtrovat podle typu cestovního ruchu (domácí a příjezdový), podle měsíců (leden – září) a podle čtvrtletí (1. – 3. čtvrtletí). Délka sestavy je 29 slidů. Slidy 2 – 29 obsahují měsíční, pololetní a čtvrtletní reporty k návštěvnosti HUZ domácími a zahraničními hosty podle jednotlivých krajů (tyto reporty si lze stáhnout níže v PDF).

Report v PDF ke stažení.

Dílčí tabulky v PDF ke stažení :

Kartogram v PDF ke stažení :