Online průzkum „Krajské členění České republiky“

V listopadu 2021 proběhl za spolupráce s Click4Survey online průzkum na téma „Krajské členění České republiky“. Průzkumu se zúčastnilo 501 respondentů. Do průzkumu byl zařazen reprezentativní vzorek obyvatel ČR dle pohlaví, věku a místa bydliště.

Účastníci průzkumu dostali za úkol vyjmenovat tři turistické atraktivity k jednotlivých krajům České republiky. Jelikož každý respondent (z celkových 501 respondentů) uváděl tři turistické atraktivity, tak z průzkumu bylo získáno 1 503 odpovědí / kraj. Za všech 14 krajů České republiky bylo celkově získáno 21 402 odpovědí.

Průměrně 360 respondentů z 501 celkových respondentů (72 % respondentů) bylo schopných uvést v průzkumu všechny tři turistické atraktivity k jednotlivých krajům ČR. Zbylých přibližně 141 respondentů (28 %) neumělo uvést ani jednu turistickou atraktivitu. Důležité je vzít v potaz, že odpověď „nevím“ je ve výsledcích velmi častá z důvodu, že mohla být u jednoho respondenta uvedena až třikrát, pokud respondent nedokázal vyjmenovat ani jednu turistickou atraktivitu.

V průzkumu se nejvíce mezi výsledky objevují města, která se svým pojmenováním přibližují názvu daného kraje (např. město Plzeň jako odpověď pro turistickou atraktivitu pro Plzeňský kraj). Někteří respondenti neuváděli konkrétní turistické atraktivity, ale zvolili odpovědi jako např. : přírodní památky, historie, zámky, hrady, apod. Takové respondenty by bylo možné případně přičíst k respondentům s odpovědí „nevím“.

Menší počet respondentů uvedl i chybné odpovědi – buďto turistickou atraktivitu, které se nenachází v daném kraji, anebo odpověď, která není turistickou atraktivitou.