Příjezdový a domácí cestovní ruch 2021

Aktuální sestava znázorňuje příjezdy, přenocování a průměrnou dobu pobytu zahraničních a domácích turistů v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2021. V reportu lze filtrovat dle typu cestovního ruchu (domácí a příjezdový), požadovaného měsíce a čtvrtletí.

Report obsahuje následující data:

  • počet příjezdů v HUZ 2021
  • meziroční změna počtu příjezdů 21/20
  • počet přenocování 2021
  • meziroční změna v počtu přenocování 21/20
  • průměrná doba pobytu (dny)
  • top 10 zdrojových zemí podle příjezdů turistů do HUZ České republiky
  • vývoj v letech (vývoj počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu za posledních 5 let 2016-2021)
  • rozloženost v krajích (poměry počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu v Praze a v ostatních regionech ČR)

Report zahrnuje data za celorok 2021 po revizi.

V průměru se sestava načte během 15 vteřin: