Tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu 2017 – 2023 M

V rámci výzkumu jsou osobně dotazováni náhodně vybraní návštěvníci více než 80 významných turistických cílů v ČR s využitím standardizovaného dotazníku (TAPI) prostřednictvím sítě proškolených tazatelů. Celkem bylo do konce roku 2019 dotázáno více než 35 tisíc návštěvníků. Z toho jednu třetinu tvoří domácí návštěvníci a dvě třetiny zahraniční.

Sestava níže je vytvořena za účelem dopočtů regionálních reportů a využívá signalizační data z projektu RODOS k převážení dat (červené sloupce).

Pololetní zpráva 2022: k dispozici

Summary 2021: zde