Výběr místních poplatků z pobytu 2016 – 2022

Místní poplatky z pobytu (resp. do roku 2019 místní poplatky z ubytovací kapacity a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt) jsou jednoznačně měřitelným přínosem rozvoje cestovního ruchu. Poplatky jsou příjmy rozpočtů obcí a jejich výši stanoví jednotlivé obce vyhláškou. Sestava představuje územní analýzu celkového výběru uvedených poplatků podle jednotlivých krajů, okresů a obcí v letech 2016 – 2022.

Z územního rozložení příjmů obecních rozpočtů z obou poplatků je zřejmé, že nevyššího ekonomického efektu dosahují turisticky atraktivní destinace. Kromě hlavního města se jedná především o lázeňská místa a okolí oblíbených horských resortů v oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Šumavy, méně pak v Jeseníkách, Beskydech a Krušných Horách.