Výběr místních poplatků

Místní poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jsou jednoznačně měřitelným přínosem rozvoje cestovního ruchu. Poplatky jsou příjmy rozpočtů obcí a jejich výši stanoví jednotlivé obce vyhláškou. Sestava představuje územní analýzu celkového výběru uvedených poplatků podle jednotlivých obcí.

Z územního rozložení příjmů obecních rozpočtů z obou poplatků je zřejmé, že nevyššího ekonomického efektu dosahují turisticky atraktivní destinace. Kromě hlavního města se jedná především o lázeňská místa a okolí oblíbených horských resortů v oblasti Krkonoš, Šumavy a Jeseníků, méně pak v Beskydech a Krušných Horách.

Z geografického srovnání je také zřejmá disproporce mezi příjmy z obou typů poplatků.