Zdroje dat

Nenalezli jste na Tourdatech dostatek statistických dat anebo informací o cestovním ruchu? Pak zkuste námi níže doporučené zdroje domácích, zahraničních či mezinárodních organizací zabývajících se mimo jiné také cestovním ruchem.

Domácí statistiky:

Český Statistický Úřad (ČSÚ)

Sekce veřejné databáze ČSÚ „cestovní ruch“ se zabývá statistikami získanými z hromadných ubytovacích zařízení (dále jen HUZ) a satelitním účtem cestovního ruchu (dále jen TSA).

ČSÚ poskytuje také přehledné časové řady k domácímu a výjezdovému cestovnímu ruchu ČR, a to v rámci sekce „Statistiky – cestovní ruch“.

Veřejná databáze – statistiky z hromadných ubytovacích zařízení a jednotlivé sekce:

Veřejná databáze – Satelitní účet cestovního ruchu a základní data:

  • Spotřeba (výdaje) podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků v ČR
  • Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v ČR
  • Počet cest a přenocování podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků v ČR
  • Zaměstnanost v cestovním ruchu

Časové řady ČSÚ pro cestovní ruch a základní data:

  • Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR

Česká Národní Banka (ČNB)

Na webových stránkách České národní banky naleznete například:

  • Statistiku platební bilance včetně cestovního ruchu
  • Aktuální měnové kurzy
  • Tiskové zprávy a články o cestovním ruchu
    Tiskové zprávy a články ČNB rozebírají například následující témata: význam cestovního ruchu, makroekonomický pohled na cestovní ruch, COVID-19 vs. letecká doprava, úpadek cestovní kanceláře a řešení úpadku insolvenčním soudem, apod.

Návštěvnost turistických informačních center (TIC)

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center – http://www.aticcr.cz/. Asociace je administrátorem certifikace Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. V analýze naleznete návštěvnost certifikovaných turistických informačních center.

Zahraniční statistiky:

TourMIS

TourMIS je marketingový informační systém vídeňské univerzity MODUL University Vienna poskytující statistická data cestovního ruchu zemí Evropské Unie a statistická data týkající se zdrojových trhů evropského cestovního ruchu. Tento portál je financován Evropskou komisí a Rakouskou národní centrálou cestovního ruchu (Austrian National Tourist Office).

Na TourMIS naleznete například statistická data následující tématiky:

Statistiky mezinárodních organizací:

Worldbank