Německo 2019

Nejsilnější evropská ekonomika je zároveň motorem cestovního ruchu pro řadu států včetně České republiky. První místo v návštěvnosti, přenocováních i celkových výdajích patří dlouhodobě Německu a zejména pro příhraniční regiony je přínos západních sousedů nepostradatelný.

Německý trh má svá specifika: kromě velkého cestovatelského apetitu (přes 60 % Němců vyrazí na alespoň jednu dovolenou ročně) také jistou konzervativnost. Ta se projevuje třeba v důležitosti osobního kontaktu jak v B2B, tak B2C, zdrženlivosti vůči elektronickým nástrojům nebo opatrnosti vůči sociálním médiím. Pokud k tomu přidáme fakt, že typický německý turista v Česku je starší 40 let a významné zastoupení má skupina 60+, je třeba tomu uzpůsobovat i používané marketingové nástroje.

Němci patří mezi nejvěrnější návštěvníky (3/4 tvoří opakované návštěvy). Největší zájem o dovolenou v ČR mají v Sasku a Bavorsku. Současná situace související s šířením COVID-19 jistě popsané cestovatelské zvyklosti bude proměňovat. Kromě poklesu objemu návštěv způsobeného uzavřením hranic očekáváme větší příklon k online nástrojům stejně jako důraz na zdravotní bezpečnosti cest u starší klientely.

2019_Nemecko

Country report ke stažení

USPs produktů v cestovním ruchu – trh Německo

Závěrečná zpráva ke stažení.

Kontakty a odkazy

Kontakty na zahraniční zastoupení

Teritoriální informace