Německo

Spolková republika Německo je z pohledu celkového počtu příjezdů zahraničních turistů pro Česko nejvýznamnějším incomingovým trhem. S celkovou populací přes 82 mil. obyvatel a výší HDP 47 tis. USD na obyvatele představuje země jeden z největších turistických trhů světa. Díky společné hranici s ČR v délce 818 km je také nejvýznamnějším zdrojem návštěvnosti příhraničních regionů.

Základní ukazatele

Příjezdy do HUZ podle krajů

Kontakty a odkazy

Aktivity zahraničního zastoupení v Německu

Kontakty na zahraniční zastoupení

Teritoriální informace