Elektromobilita v České republice

Sestava zahrnuje všeobecné informace vztahující se k elektromobilitě. Konkrétně se jedná o počty elektromobilů (BEV) v České republice a v zemích Evropské unie, jejich porovnání v přepočtu na rozlohu nebo na obyvatele, vývoj a hustota dobíjecí infrastruktury v EU a v České republice.