HUZ 2023: Jihočeský kraj Q

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních z pohledu Jihočeského kraje.

Počet slidů: 8

  • Slide 1: data za 1. čtvrtletí 2023.
  • Slide 2: data za 2. čtvrtletí 2023.
  • Slide 3: data za 1. pololetí 2023.
  • Slide 4: data za 2. čtvrtletí 2023.
  • Slide 5: data za 1-3. čtvrtletí 2023.
  • Slide 6: data za 4. čtvrtletí 2023.
  • Slide 7: data za 2. pololetí 2023.
  • Slide 8: data za rok 2023.

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku. Data vydaná za rok 2023 jsou revidována k 10.05.2024.

PDF_KR_23_Jihocesky_2023

Ke stažení.