Lázeňství 2019

V českých lázních se v roce 2019 rekreovalo 884 tisíc klientů (nárůst o 3,82 %). Z toho 55 % tvoří Češi, 24 % Němci, 7 % Rusové. Dva ze tří lázeňských hostů míří do lázní v Karlovarském kraji.

Do popředí se v absolutních počtech příjezdů dostávají také turisté z asijských zemí. Například z Tchaj-wanu jich do lázní přijelo v roce 2019 více jak 13 tisíc. V lázních se ovšem ubytují pouze na 1 noc. Podobně se chovají i turisté z Číny či Jižní Korey.

Naopak více jak 20 dnů zde stráví turisté ze Saudské Arábie. Nadprůměrnou dobu v českých lázních tráví také Izraelci (12,5 dne). Bohužel počty jejich příjezdů meziročně klesají. Turisté z Ukrajiny mají průměrnou dobu pobytu podobnou ruské klientele, 10,6 dne a navíc jejich počty  meziročně rostou. Turisté z USA mají také velmi vysokou dobu pobytu (v průměru 8,3 dne) a celkový počet přenocování je 38 tisíc.

Karlovarský kraj je z hlediska lázeňského cestovního ruchu klíčový. V roce 2019 jej navštívilo 549 tisíc lázeňských hostů a jako jediný kraj má výrazně vyšší podíl zahraničních lázeňských klientů jejichž návštěva kulminuje ve 4. kvartálu. Pokud pominu lázně v Karlovarském kraji, pro většinu ostatních lázní v České republice je naopak významný domácí cestovní ruch. Navíc čeští lázeňáci se ubytují v lázních v průměru na 10,8 dne a vytváří tím masu čítající 4,7 mil. přenocování ročně.

Podrobný článek o této analýze vyšel v COT 4/2020.