Intenzita a hustota cestovního ruchu

Dva základní indexy, které lépe vypovídají o zatížení cestovním ruchem, než čistá návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení.

Intenzita cestovního ruchu je poměr přenocování turistů na počet obyvatel dané lokality.

Jak interpretovat tento ukazatel?

  • Čím je ukazatel vyšší, tím je v dané lokalitě více přespávajících turistů na hlavu jednoho obyvatele.
  • Rostoucí index může být způsoben vyšším počtem přespávajících turistů, nižším počtem obyvatel a nebo kombinací obojího.

Z pohledu ČR by snahou měl být pomalu rostoucí index, kde je zapotřebí sledovat dílčí lokality, podporovat rozvoj v místech, kde je index nízký a přitom vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu. A naopak sledovat a ideálně předcházet bodu zvratu v přetížených lokalitách.

Hustota cestovního ruchu je poměr přenocování turistů na 1km2 rozlohy dané lokality.

Tento ukazatel naopak lépe popisuje zatížení destinace, doprovodné infrastruktury a vztah k životnímu prostředí.

Pro oba tyto ukazatele jsme využili dat ČSÚ (počet obyvatel, počet přenocování v HUZ, rozloha).

Stručné závěry:

Intenzita

V rámci států EU byla ČR s indexem 5,03 v roce 2017 na 20. příčce, tedy lehce pod průměrem států EU (průměr 6,1). V roce 2018 se intenzita zvýšila z 5,03 na hodnotu 5,22.

Z hlediska krajského členění má nejvyšší intenzitu Karlovarský kraj (17,77). Znamená to, že na jednoho obyvatele připadá téměř 18 přenocování turistů. Hlavní město Praha má index téměř o 4 body nižší (14,03), následuje Královehradecký kraj (7,82), Jihočeský kraj (6,79) a Liberecký kraj (6,74).

Hustota

Vzhledem k velikosti kraje nejvíce turistů na 1 km2 měli v roce 2018 v Karlovarském kraji (1 586 přenocování na 1 km2), Libereckém kraji (942 přenocování na 1 km2) a Královéhradeckém kraji (905 přenocování na 1 km2). Tyto kraje vzhledem ke své rozloze tak obslouží za rok největší počet turistů.

Největší možný potenciál rozvoje z pohledu obou parametrů vidím zejména v případě Středočeského kraje.

Prahu, bych naopak doporučila porovnávat spíše s dalšími hlavními městy (intenzita 14,03). Budapešť má intenzitu pouze 5,2, Vídeň 8,7. Či se zaměřit detailně na jednotlivé městské části. Nejvíce zatížené turisty je zejména centrum – Praha 1, kde index dosahuje hodnoty 230 (na jednoho obyvatele připadá 230 přenocování turistů v HUZ).

Soňa Machová