Intenzita a hustota cestovního ruchu 2019

Dva základní indexy, které lépe vypovídají o zatížení cestovním ruchem, než čistá návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení.

Intenzita cestovního ruchu je poměr přenocování turistů na počet obyvatel dané lokality.

Jak interpretovat tento ukazatel?

  • Čím je ukazatel vyšší, tím je v dané lokalitě více přespávajících turistů na hlavu jednoho obyvatele.
  • Rostoucí index může být způsoben vyšším počtem přespávajících turistů, nižším počtem obyvatel a nebo kombinací obojího.

Z pohledu ČR by snahou měl být pomalu rostoucí index, kde je zapotřebí sledovat dílčí lokality, podporovat rozvoj v místech, kde je index nízký a přitom vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu. A naopak sledovat a ideálně předcházet bodu zvratu v přetížených lokalitách.

Česká republika 2019 ke stažení.

Report ke stažení.

Hustota cestovního ruchu je poměr přenocování turistů na 1km2 rozlohy dané lokality.

Tento ukazatel naopak lépe popisuje zatížení destinace, doprovodné infrastruktury a vztah k životnímu prostředí.

Report ke stažení.

Pro oba tyto ukazatele jsme využili dat ČSÚ (počet obyvatel, počet přenocování v HUZ, rozloha).

Stručné závěry:

Intenzita

V rámci států EU byla ČR s indexem 5,03 v roce 2017 na 20. příčce, tedy lehce pod průměrem států EU (průměr 6,1). V roce 2018 se intenzita zvýšila z 5,03 na hodnotu 5,22.

Z hlediska krajského členění má nejvyšší intenzitu Karlovarský kraj (17,77). Znamená to, že na jednoho obyvatele připadá téměř 18 přenocování turistů. Hlavní město Praha má index téměř o 4 body nižší (14,03), následuje Královehradecký kraj (7,82), Jihočeský kraj (6,79) a Liberecký kraj (6,74).

Hustota

Vzhledem k velikosti kraje nejvíce turistů na 1 km2 měli v roce 2018 v Karlovarském kraji (1 586 přenocování na 1 km2), Libereckém kraji (942 přenocování na 1 km2) a Královéhradeckém kraji (905 přenocování na 1 km2). Tyto kraje vzhledem ke své rozloze tak obslouží za rok největší počet turistů.

Největší možný potenciál rozvoje z pohledu obou parametrů vidím zejména v případě Středočeského kraje.

Prahu, bych naopak doporučila porovnávat spíše s dalšími hlavními městy (intenzita 14,03). Budapešť má intenzitu pouze 5,2, Vídeň 8,7. Či se zaměřit detailně na jednotlivé městské části. Nejvíce zatížené turisty je zejména centrum – Praha 1, kde index dosahuje hodnoty 230 (na jednoho obyvatele připadá 230 přenocování turistů v HUZ).

Soňa Machová