Monitoring služeb turistických informačních center 2020

Agentura CzechTourism v roce 2020 realizovala ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR výzkum zaměřený na monitoring služeb turistických informačních center metodou Mystery Shopping.

Výzkum realizujeme pravidelně jedou za dva roky a cílem je popsat úroveň služeb z hlediska měkkých i tvrdých dovedností a poskytnout provozovatelům zpětnou vazbu o činnosti infocenter s cílem zlepšení úrovně poskytovaných služeb.

Kompletní výsledky výzkumu:

Ipsos_pro_CzechTourism_zaverecna-zprava_MysteryShopping_2020_18122020

Ke stažení.