Monitoring služeb turistických informačních center 2020

Agentura CzechTourism v roce 2020 realizovala ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR výzkum zaměřený na monitoring služeb turistických informačních center metodou Mystery Shopping.