Kapacity HUZ podle kategorie 2012 – 2023

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle jednotlivých kategorií HUZ (hotel, penzion, kemp, apod.) v letech 2012 – 2023. Základními filtry sestavy jsou tyto ukazatelé: počet zařízení, počet pokojů, počet lůžek a počet míst pro stany a karavany. Lze filtrovat dle kraje, okresu, obce a let 2012 – 2023.

Sestava obsahuje následující data:

  • počet hromadných ubytovacích zařízení, pokojů, lůžek a míst pro karavany a stany v ČR, v krajích a okresech / ORP (slide 1-3)
  • vývoj celkového počtu zařízení, lůžek, pokojů a míst pro karavany a stany v krajích ČR (slide 2)
  • podíl jednotlivých okresů / ORP na celkovém počtu zařízení, pokojů, lůžek a míst pro karavany a stany (slide 3)
  • vývoj celkového počtu zařízení, lůžek, pokojů a míst pro karavany a stany podle kategorie HUZ (slide 4)

Délka sestavy: 4 slidy

  • slide 1: Kapacity HUZ podle kategorie v České republice
  • slide 2: Kapacity HUZ podle kategorie – v krajích
  • slide 3: Kapacity HUZ podle kategorie – v okresech a ORP
  • slide 4: Vývoj kapacit HUZ podle kategorie