O projektu

Marketingový informační systém je nástroj, který umožňuje prezentaci vybraných dat a usnadňuje jejich analýzu. Hlavním cílem MIS je poskytovat informace nejen subjektům působícím v cestovním ruchu, ale i studentům a zájemcům z jiných oborů. Systém podporuje systematické shromažďování data a jejich analýzu, a v neposlední řadě poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity.

Marketingový informační systém, registrační číslo CZ.1.06/4.1.00/12.09258 a CZ.1.06/4.1.00/12.09259, byl spolufinancován z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu. Výše zmíněný projekt a návazný rozvoj MIS je realizován Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism.