Příjezdový a domácí cestovní ruch 2023 Q

Aktuální sestava znázorňuje příjezdy, přenocování a průměrnou dobu pobytu zahraničních domácích turistů v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2023. V reportu lze filtrovat dle typu cestovního ruchu (domácí a příjezdový), požadovaného měsíce a čtvrtletí.

Report obsahuje následující data:

  • počet příjezdů v HUZ 2023
  • meziroční změna počtu příjezdů 23/22
  • počet přenocování 2023
  • meziroční změna v počtu přenocování 23/22
  • průměrná doba pobytu (dny)
  • top 10 zdrojových zemí podle příjezdů turistů do HUZ České republiky
  • vývoj v letech (vývoj počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu za posledních 5 let 2018-2023)
  • rozloženost v krajích (poměry počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu v Praze a v ostatních regionech ČR)

V průměru se sestava načte během 15 vteřin:

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku. Data vydaná za rok 2023 jsou revidována k 10.05.2024.

2022

2021

2020