Příjezdový a domácí cestovní ruch 2020

Aktuální sestava znázorňuje příjezdy, přenocování a průměrnou dobu pobytu zahraničních a domácích turistů do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2020 v jednotlivých krajích.

Statistiky se týkají pouze 1. – 3. čtvrtletí.

PDF ke stažení:

Příjezdový cestovní ruch

Domácí cestovní ruch