Příjezdový a domácí cestovní ruch 2022 Q

Aktuální sestava znázorňuje příjezdy, přenocování a průměrnou dobu pobytu zahraničních domácích turistů v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2022. V reportu lze filtrovat dle typu cestovního ruchu (domácí a příjezdový), požadovaného měsíce a čtvrtletí.

Aktualizováno o revizi.

Report obsahuje následující data:

  • počet příjezdů v HUZ 2022
  • meziroční změna počtu příjezdů 22/21
  • počet přenocování 2022
  • meziroční změna v počtu přenocování 22/21
  • průměrná doba pobytu (dny)
  • top 10 zdrojových zemí podle příjezdů turistů do HUZ České republiky
  • vývoj v letech (vývoj počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu za posledních 5 let 2017-2022)
  • rozloženost v krajích (poměry počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu v Praze a v ostatních regionech ČR)

V průměru se sestava načte během 15 vteřin:

2021

2020