Příjezdový a domácí cestovní ruch 2024 Q

Aktuální sestava znázorňuje příjezdy, přenocování a průměrnou dobu pobytu zahraničních domácích turistů v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) České republiky za rok 2024. V reportu lze filtrovat dle typu cestovního ruchu (domácí a příjezdový), požadovaného měsíce a čtvrtletí.

Report obsahuje následující data:

  • počet příjezdů v HUZ 2024
  • meziroční změna počtu příjezdů 24/23
  • počet přenocování 2024
  • meziroční změna v počtu přenocování 24/23
  • průměrná doba pobytu (dny)
  • top 10 zdrojových zemí podle příjezdů turistů do HUZ České republiky
  • vývoj v letech (vývoj počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu za posledních 6 let 2018-2024)
  • rozloženost v krajích (poměry počtu příjezdů, počtu přenocování a průměrné doby pobytu)

V průměru se sestava načte během 15 vteřin:

Pozn.: Data za předchozí období jsou podle ČSÚ revidována v květnu následujícího roku.

2023

2022

2021

2020